Menu 2

Adfærdsdesign

Adfærdsdesign handler om at kunne påvirke en adfærd og derved beslutninger - ved at ændre en kontekst kan adfærd ændres. Derfor kan adfærdsdesign med fordel bruges ved rumdesign til at afdække og skabe grundlag for en ønsket adfærd i indretningsdesignet. Adfærdsdesign i butikker og adfærdsdesign på kontorer er to gode eksempler, hvor adfærdsdesign bruges for at opnå resultater.

Du kan få hjælp til indretning med fokus på adfærdsdesign af designere og arkitekter ved MADE BY CONCEPT fra Aalborg.
 
I butikken bruges adfærdsdesign med henblik på at øge salg – her skal adfærdsdesign hjælpe med at nå forskellige typer af forbrugere. Adfærdsdesign bruges endvidere til at lede kunden rundt i butikken på den mest optimale måde.
 
På kontoret skal der tages hensyn til de ansattes adfærd og behov. Her kan adfærdsdesign eksempelvis hjælpe med at skabe bedre forhold for LEAN – gennem optimering af arbejdsgange via indretning. Adfærdsdesign på kontoret bruges også til at sikre den rette oplevelse for besøgende, da adfærdsdesign kan hjælpe med at skabe det rette flow i en bygning og gøre det let for besøgende at navigere rundt. I adfærdsdesign er der mange andre gode eksempler på, hvordan adfærdsdesign er med til at skabe de rette indre rammer i en bestemt kontekst.
 
Ved adfærdsdesign er det meget vigtigt at kende den kultur, vi designer til. Adfærd er kulturbestemt og målgruppen kan være påvirket af diverse psykologiske udgangspunkter: nationalitet, køn, sociale lag, økonomi, fysiske omgivelser osv. Derfor er adfærdsdesign en meget kompleks disciplin, hvor kompleksiteten stiger alt efter, hvor meget vi kan kontrollere de mennesker, der færdes i og omkring vores miljøer. På et mindre kontor uden mange besøgende kan adfærd og behov relativt simpelt analyseres gennem adfærdsdesign. I et stormagasin med tusindevis af besøgende og ansatte skal adfærdsdesign tage hensyn til mange flere faktorer.
 
Nudging er et begreb, der indgår i adfærdsdesign og handler om beslutningsprocessen ved adfærd. Her er det vigtigt at fremhæve, at Nudging er en påvirkning til at tage et bestemt valg – det er ikke fraværd af valg. Et ”nudge” er et lille skub i den rigtige retning.
 
Da adfærdsdesign er en meget kompleks disciplin er det interessant at teste og analysere adfærdsdesign efter implementering – virker designet efter hensigten eller udviser de besøgende en anden adfærd end ventet?