Menu 2

Køb af virksomhed

Hvis du overvejer at købe en virksomhed, eventuelt en virksomhed i der minder om Faaborg Ski- og Motionsklub, er der en lang række overvejelser du bør foretage. Først om fremmest skal der være en mening med køb af virksomhed. Du skal derfor igennem strategiske overvejelser om køb af virksomhed kan give dig forretningsudvikling af eksisterende virksomhed. Er du iværksætter, skal køb af virksomhed overvejes i din forretningsplan. Køb af virksomhed må derfor ikke ske uovervejet, men skal gerne give dig en indtjening på sigt, ligesom banken får de penge tilbage som du formentligt skal låne for at kunne købe virksomheden.


Virksomhedskøb eller køb af aktieselskab

Der er stor forskel på om det er et firma eller et kapitalselskab som et anpartsselskab eller et aktieselskab du køber. Køber du et aktieselskab er det reelt aktier du køber og ikke de enkelte aktiver i selskabet. Ved at købe aktierne køber du dog ejerskab over både aktiver og passiver, dvs. både det som aktieselskabet har, aktieselskabets gæld og aktieselskabets egenkapital. Køb af virksomhed kan her eventuelt ske ved at du stifter et holdingselskab sammen med din statsautoriserede revisor eller advokat, hvorefter holdingselskabet køber aktieselskabet som dermed bliver et datterselskab. Det giver dig den fordel at der løbende kan udloddes udbytte fra aktieselskabet til dit holdingselskab, hvorved penge bringes i sikkerhed for leverandører og långivere i aktieselskabet, dvs. en form for kreditorly. Herudover kan et holdingselskab sælge et datterselskab skattefrit. Det er derfor ikke nogen dårlig ide at foretage køb af virksomhed via et holdingselskab.


Due diligence før køb af virksomhed

Før du køber en virksomhed bør du udføre en due diligence så du ved hvad du køber. En due diligence er en række undersøgelser af finansielle forhold, juridiske forhold, kommercielle forhold mv. Da der ikke er to virksomheder er er ens, er der heller ikke to due diligences der er ens. En due diligence kan derfor primært lægge vægt på regnskabsmæssige forhold ved køb af den ene virksomhed, mens en due diligence kan lægge vægt på likviditetsmæssige forhold ved køb af en anden virksomhed. Og om der er tale om køb af virksomhed, køb af firma, køb af forretning eller køb af butik er her fuldstændigt underordnet, ligesom det er underordnet om due diligence skal udføres i København, Faaborg eller i Horsens.


Brug din revisor ved køb af virksomhed

Som det fremgår er der en lang række forhold der skal være styr på når du påtænker køb af virksomhed. Brug derfor en statsautoriseret revisor i processen, gerne fra start så købet passer ind i din virksomhedsstrategi og forretningsudvikling. Statsautoriseret revisor kan også hjælpe med budgetter, due diligence og efterfølgende revision og regnskab samt økonomistyring.Køb af virksomhed som køb af motionsklub kan være særdeles hårdt – så brug din revisork